W dniu 11 sierpnia 2020 r. od godziny 10:00 w sekretariacie uczniowskim (pok. 5) będzie można odebrać świadectwo maturalne. Wydawanie świadectw odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (konieczność zdezynfekowania rąk przy wejściu do budynku, konieczność posiadania maski i zachowania odstępu 1,5 m w momencie odbioru dokumentów).

Świadectwa dojrzałości mogą być odebrane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego serię i nr dowodu tożsamości osoby upoważnionej do odbioru oraz zawierającego czytelny podpis maturzysty. Wszystkim maturzystom przypominamy o konieczności posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

Jednocześnie przypominamy, że oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym należy złożyć najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r.