W ramach projektu „Dobry zawód – fajnie życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, którego celem jest upowszechnianie kształcenia zawodowego, gościliśmy w naszej szkole 20 gimnazjalistów z Jeleniewa wraz z nauczycielem.

Goście uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, gdzie mieli okazję zaobserwować, czego i jak uczy się młodzież w zawodzie technik mechanik i technik mechatronik, poznać warunki, w jakich pracują nasi uczniowie, wykonać wspólnie ćwiczenia, a także uzyskać informacje o ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2018/2019.

Oprac. Zbigniew Giza