Uwaga! Wszystkich uczniów biorących udział w wycieczce do Włoch zaprasza się 10.12.2018 r. (poniedziałek) na długiej przerwie do pracowni 102 na spotkanie organizacyjne.