W ubiegłym roku szkolnym Zespół Szkół Technicznych wziął udział w konkursie „Pracownie Kompetencji Cyfrowych” organizowanym przez NASK – operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) wraz z Ministerstwem Cyfryzacji.

Zaangażowanie nauczycieli i uczniów, ich pomysłowość i wiedza o bezpieczeństwie w sieci zostało nagrodzone w pełni wyposażoną, mobilną pracownią komputerową, zawierającą 16 laptopów oraz interaktywny monitor. Pracownie otrzymało ponad 800 szkół spośród 3075 zgłoszonych do konkursu z całej Polski. Jesteśmy jedyną szkołą w Suwałkach, która została laureatem, w związku z tym otrzyma taką pracownię!

Istotną rolę w tworzeniu projektu odegrała uczennica z klasy 4 TG – Danuta Bogdanowicz, która jest autorką grafiki, wchodzącej w skład zgłoszenia placówki do konkursu. Jej praca i pomysłowość z pewnością przyczyniły się do wyróżnienia „Zetki” spośród innych szkół. Drugim ważnym elementem pracy zespołu było zorganizowanie kursu „Cyberzagrożenia. Nie wpadnij w sieć przestępcy” – z tego zadania również wywiązaliśmy się wzorowo.

Za organizację i przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym odpowiadali nauczyciele: Tomasz Deresz i Marta Spudzis.

Gratulujemy!