W tym miesiącu uczniowie klas graficznych mieli okazję odwiedzić Galerię Sztuki Współczesnej “Chłodna 20”, gdzie prezentowana jest wystawa „Otwarte Drzwi”, prezentująca prace uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Grottgera
w Supraślu. Wystawa stała się dla nich źródłem inspiracji i cennym doświadczeniem.

Wyjście to było jednym z wielu organizowanych przez nas wyjść na wystawy i wydarzenia artystyczne. Głównym celem takich wyjść jest poszerzanie horyzontów artystycznych uczniów, rozwijanie ich wrażliwości estetycznej oraz motywowanie do dalszego rozwoju.
Podczas wernisażu uczniowie mieli okazję podziwiać szeroki wachlarz prac swoich rówieśników z Supraśla. Były to obrazy, rzeźby, grafiki, tkaniny artystyczne i wiele innych. Różnorodność technik i stylów artystycznych zrobiła na nich duże wrażenie.
Dla niektórych uczniów wyjście to było również okazją do przyjrzenia się bliżej szkole w Supraślu. Początkowo planowali oni zdawać do tej placówki, ale ostatecznie wybrali profil technik grafiki i poligrafii cyfrowej w naszym technikum.
Wizyta na wystawie była dla naszych uczniów cennym doświadczeniem. Zainspirowała ich do dalszej pracy twórczej i utwierdziła w przekonaniu, że sztuka jest ważną częścią ich życia.