W listopadzie 2023 odbyły się zajęcia z języka angielskiego (15 godzin) prowadzone przez Panią Annę Lisowską przygotowujące uczestników do wyjazdu na staże zagraniczne do Walencji (Hiszpania) w ramach projektu o nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121037 realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.