W dniach 25–27 listopada 2023 roku członkowie Suwalskiego Młodzieżowego Klubu Historycznego im. Kazimierza Moczarskiego uczestniczyli w zjeździe Klubów Moczarskiego w Warszawie.

Spotkanie Klubowiczów z kilkunastu szkół z Polski miało na celu podsumowanie dwumiesięcznych działań – uczniowie, by wyłonić najlepszą książkę historyczną roku, mieli za zadanie przeczytać nominowane do Nagrody MKH publikacje, przedyskutować ich treść i napisać recenzje wybranych pozycji.

Nagrodę MKH – Ołówek Kazimierza Moczarskiego – wręczono Marcie Grzywacz za książkę Blizny. Prawdziwa historia „królików” z Ravensbrük, która mówi o okrucieństwie nazistów wobec więźniarek, a przede wszystkim o buncie i solidarności kobiet. Przeszłość, którą przedstawia pisarka, może być nie tylko ostrzeżeniem, ale także bodźcem do budowania przyszłości opartej na etyce.

Uczniowie wykazali się dużą aktywnością podczas spotkania z reporterką. Zadawali wnikliwe pytania i z uwagą słuchali wyczerpujących odpowiedzi. Podobne zaangażowanie towarzyszyło młodzieży w czasie gali wręczenia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego, która odbyła się w gmachu Biblioteki Narodowej. Statuetkę – replikę temperówki patrona konkursu – otrzymał Sławomir Łotysz za książkę Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku.

Wyjazd urozmaiciła wizyta w Muzeum Historii Polski. Uczniowie oglądali wystawy, których koncepcja pomaga kształtować wrażliwość patriotyczną, postawy obywatelskie, a także otwartość na dialog z innymi kulturami. Dodatkową atrakcją było spotkanie z pracownikami wydawnictwa Znak, którzy przeprowadzili warsztaty pt. „Jak wykreować książkę od zera?” i opowiedzieli o wszystkich etapach powstawania publikacji, od wymyślenia tematu tekstu, przez pracę z autorem, po promocję.

W wydarzeniu, które jak co roku dostarczyło uczniom wiele satysfakcji, brali udział: Natalia Barszczewska (4 TI), Zuzanna Skibowska (4 TI), Aniela Gejdel (5 TG), Wiktoria Radzewicz (5 TG) i Dominik Rosiak (4 TM). Opiekę na Klubem pełnią Magdalena Jaśkiewicz i Magdalena Siwko.