Nasz poczet sztandarowy wraz z opiekunami wziął udział w miejskich obchodach 83 rocznicy ataku Związku Sowieckiego na Polskę – haniebnego „ciosu w plecy”, jaki otrzymaliśmy ze wschodu od armii sowieckiej w dniu 17 września 1939 roku.

Atak ten był dopełnieniem niemiecko-sowieckiego układu Ribbentrop – Mołotow zwanego także „czwartym rozbiorem Polski”. Te dwa mocarstwa postanowiły  23 sierpnia 1939 roku, że podzielą między siebie Polskę i we wrześniu rozpoczęły ten plan wcielać w życie – 1 września Niemcy, 17 Związek Sowiecki. Osaczone z każdej możliwej strony polskie wojska, skapitulowały na początku października. Tak rozpoczęła się II wojna światowa, a dla Polaków długa i bardzo krwawa okupacja.