Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem kształtującym w środowisku uczniowskim postawy patriotyczne, uczącym szacunku do tradycji i symboli narodowych.

Podczas obchodów uroczystości na terenie szkoły z udziałem pocztu sztandarowego ważną sprawą są regulaminowe zasady stosowania ceremoniału.

Dlatego też, 17 kwietnia br., uczniowie klasy III TMR – Przemysław Mordas, Mieszko Kosmowski, Bartosz Staśkiewicz oraz nauczyciele – Jolanta Kosmowska, Aneta Stojanowska-Hościłowicz i Marcin Baranowski uczestniczyli w szkoleniu nt. ceremoniału pocztów sztandarowych, którego organizatorem było Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Szkolenie składało się z części teoretycznej, tj. wykładu „Sztandar jako znak i symbol” (prowadzący dr Jarosław Schabieński), oraz praktycznej (postawa, opis chwytów i komend), którą przeprowadzili żołnierze 12. Batalionu Lekkiej Piechoty w Suwałkach.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nam w pełni dbać o właściwą celebrację sztandaru i godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych i miejskich.