Cyberprzemoc – to poważne zagrożenie. Rodzaj przemocy stosowanej przy wykorzystaniu Internetu i środków komunikacji elektronicznej (m.in. telefonów komórkowych) jest działaniem niebezpiecznym, bo choć nie zostawia śladów na ciele, rani nie mniej boleśnie, a może bardziej.

Z uwagi na ważność zjawiska szkoła nasza włączyła się w działania projektu pod nazwą „Cyberprzemoc – miej się na baczności!”, dlatego też w czwartek, 18 stycznia br., zorganizowano dla rodziców uczniów klas pierwszych spotkanie na ten temat, które poprowadziła konsultant Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pani Hanna Zienkiewicz (temat prelekcji: „Zagrożenia związane z cyberprzemocą – cyberprzemoc, uzależnienia behawioralne, zachowania suicydalne”).

Celem działań podejmowanych w tym obszarze przez szkołę jest: uwrażliwienie rodziców na specyfikę problemu cyberprzemocy, uświadomienie, jakie zagrożenia niosą ze sobą kontakty młodych ludzi nawiązywane poprzez sieć internetową, jakie mogą być tego skutki, co należy zrobić w sytuacji zaobserwowania u dziecka zachowań wskazujących, że doświadczył cyberprzemocy.

Oprac. Katarzyna Bacewicz, Aneta Kuczyńska