Cyberprzemoc można zdefiniować jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej terminu tego używa się w odniesieniu do przemocy rówieśniczej z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Podstawowe formy cyberprzemocy to: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie, np. przy użyciu telefonu komórkowego ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się w sieci pod cudzą tożsamość. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są m.in: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, telefony komórkowe, serwisy SMS i MMS.

Cyberprzemoc jest poważnym zagrożeniem, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy funkcjonują nie tylko w świecie realnym, ale również wirtualnym i posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej, korzystanie z zasobów Internetu jest ich codziennością. Dlatego bardzo ważnym zadaniem szkoły jest popularyzacja działań i poszerzanie wiedzy odnośnie tego zjawiska wśród uczniów. Jedną z propozycji wpisujących się w tą problematykę była lekcja otwarta; „Cyberprzemocy mówimy – NIE!”. Lekcję prowadziła Aneta Stojanowska – Hościłowicz (17.01.2019 r.) w klasie I technikum mechatronicznego, a obserwowali ją zaproszeni nauczyciele, pedagog szkolny, wicedyrektor szkoły Małgorzata Żukiewicz i konsultant Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli – Zbigniew De-Mezer. Podczas zajęć uczniowie uświadomili sobie, czym jest cyberprzemoc, poznali  formy i skutki tego zjawiska, dowiedzieli się, jak reagować, pomóc osobie doświadczającej cyberprzemocy.

Podsumowaniem lekcji było wypracowanie przez uczniów pracujących w grupach, kodeksu bezpiecznego zachowania. Uczniowie w graficznej formie ( plakaty) odpowiedzieli na podstawowe pytania: Co możecie zrobić, żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?Jakie działania powinien podjąć świadek cyberprzemocy?Jakie działania powinna podjąć osoba doświadczająca cyberprzemocy?

Scenariusz lekcji jest propozycją propagującą wiedzę o cyberprzemocy do wykorzystania przez nauczycieli na godzinach wychowawczych, edukacji dla bezpieczeństwa lub wiedzy o społeczeństwie.