8 lutego 2019 r. nauczyciele – wychowawcy, pedagog, przewodniczący zespołów przedmiotowych ZST w Suwałkach uczestniczyli w szkoleniu “Edukacja to relacja”. Program szkolenia jest autorskim pomysłem Anny Hryniewicz, psychologa z wszechstronnym wykształceniem humanistycznym, która zawodowe doświadczenie  zdobywała, pracując w placówkach związanych z pomocą psychologiczną, edukacją i rozwojem osobistym. Innowacyjność programu opiera się na najnowszych badaniach z zakresu neurobiologii i neurodydaktyki i przekonaniu o konieczności realizacji koncepcji zmiany myślenia o  sposobie kształcenia młodzieży, w którym należy uwzględnić biochemię organizmu i neuroplastyczność mózgu.

Szkolenie prowadzone przez Annę Hryniewicz uzupełniło i usystematyzowało wiedzę nauczycieli dotyczącą emocjonalnego i społecznego rozwoju ucznia, wyposażyła w kompetencje i narzędzia pozwalające nawiązać bliższą relację z uczniami i ich rodzicami. Ugruntowała przekonanie, że szkoła jest miejscem przekazywania wiedzy, ale też przestrzenią do budowania relacji opartych na szacunku, dialogu, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swój potencjał intelektualny.

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach programu wspierania szkół przez Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.