W Zespole Szkół Technicznych nie brakuje uczniów kreatywnych, którzy pragną dzielić się swoją pasją i zarażać nią innych.

Młodzież z IV TMR 22.02.2019r. w auli BDM zorganizowała prezentację projektów mechatronicznych, które zostały wykonane pod kierunkiem dr. W. Śliżewskiego na zajęciach modułowych – projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowane projekty zostały wysoko ocenione.
Wykonywanie tego typu prac wpisuje się w takie cele jak: nauczenie się projektowania, przygotowanie się do egzaminów kwalifikacyjnych i do wzięcia udziału w konkursie ,,Pokaż swoje umiejętności, zawód to klucz do sukcesu” oraz weryfikacja umiejętności potrzebnych do wykonywania przyszłego zawodu lub podjęcia studiów.
Swoje mechatroniczne projekty zaprezentowali: Dawid Szydłowski (robot rysujący), Jan Żyliński (piec do obróbki cieplnej), Michał Nowicki (linia segregująca), Piotr Sokołowski (przejazd kolejowy), Piotr Prażnowski (ramię robota), Mateusz Milewski (platforma kondygnacyjna), Bartosz Staśkiewicz (linia stempla znakującego), Przemysław Mordas (drzwi automatyczne).
Jak zauważył dr inż. Wojciech Śliżewski, uczniowie “wyszli z pracowni dydaktycznej, aby pokazać innym, co zrobili w ramach zajęć”. Podkreślił także, że wykonaniu danej pracy towarzyszy staranne przygotowanie dokumentacji uwzględniającej różne obszary.
Zapytany o komentarz wicedyrektor Lech Boniszewski bez wahania powiedział, że projekty są ciekawe i twórcze, a na twarzach uczniów widać wyraźną satysfakcję. Tym bardziej, że młodzież z klas pierwszych dopytywała się ,,konstruktorów” o szczegóły czy możliwości techniczne ich prac. Zauważył także, że niektórzy z przyszłych techników mówili z pasją i dbałością o poprawność językową. Z kolei nauczyciel matematyki – Andrzej Jurgielewicz – stwierdził, że wystawa wywarła na nim duże wrażenie, że wręcz “zahacza o profesjonalizm”. Podzielił się także refleksją, że młodzież podejmująca tego typu działania powinna być przez polskie szkolnictwo wspierana finansowo.