14 listopada 2022 roku klasa 2 technik teleinformatyk wzięła udział w wykładzie naukowym pn. „Cyberprzestrzeń jako medium prowadzenia wojny informacyjnej. Działania cyber wspierające wojnę kognitywną. Fake newsy. Twarde cyberbezpieczeństwo”, który wygłoszony został w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

Uczniowie wraz z opiekunem – Panem Tomaszem Dereszem wysłuchali interesującego wykładu płk. Mariusza Chmielewskiego – Zastępcy Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Dzięki wykładowi młodzież dowiedziała się, że wraz z postępem technologicznym zwiększyła się różnorodność dostępnych środków konfliktu, a jednym z nich jest ceberkonflikt. Uczniowie poznali nowe elementy wojny informacyjnej prowadzonej na płaszczyźnie cyberprzestrzeni, związanej z fake newsami. Ponadto słuchacze zdobyli wiedzę na temat sposobów przeciwstawienia się tym niepożądanym i niezwykle groźnym działaniom oraz uświadomili sobie, że można, a nawet należy skutecznie walczyć z dezinformacją w sieci, stosując różne działania. Istotnym elementem wykładu było przedstawienie metod zabezpieczania posiadanych urządzeń elektronicznych podłączonych do globalnej sieci, jaką jest Internet.