Szkoła nasza włączyła się w działania związane z projektem „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, którego liderem jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, a jedynym partnerem jest Miasto Suwałki.

Projekt zakłada, że poprzez różne działania uczniowie poznają nowoczesne rozwiązania technologiczne i edukacyjne szkół zawodowych, które współpracują z przedsiębiorstwami danej branży.

Uwzględniając założenia projektowe, nasza szkoła zorganizowała do tej pory dwa spotkania (16 i 20 listopada br.) dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych, które obejmowały:

1) zapoznanie z działaniami szkoły i kierunkami kształcenia;

2) zwiedzanie szkoły, w tym pracowni przedmiotów zawodowych w szczególności branży mechanicznej i mechatronicznej;

3) udział w lekcjach.

Na zajęciach gimnazjaliści mieli okazję zobaczyć, jak wyposażone są pracownie zawodowe, jak wyglądają lekcje kształcenia zawodowego w różnych branżach, a tym samym poznać specyfikę i kierunki kształcenia w naszej szkole.

Na swoje lekcje gimnazjalistów zaprosili:

1) Tomasz Deresz – nauczyciel przedmiotów informatycznych;

2) Aneta Kuczyńska – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych i mechatronicznych;

3) Adam Leśniewski – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych i mechatronicznych;

4) Bartłomiej Mikołajczyk – nauczyciel przedmiotów zawodowych mechatronicznych.

Na każdej lekcji gimnazjaliści mieli okazję aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz zaobserwować zadania związane z różnymi przedmiotami, np. eksploatacją układów elektrycznych i elektronicznych, montowaniem układów płynowych, montowaniem urządzeń mechanicznych czy konfiguracją i pomiarami systemów i sieci transmisyjnych.

Docelowo działania te mają służyć też zwiększeniu zainteresowań uczniów gimnazjum kontynuacją nauki w szkołach zawodowych.

Organizatorami spotkań byli:

1) z zespołu ds. promocji Marlena Giza i Zbigniew Giza

2) z zespołu ds. doradztwa zawodowego Małgorzata Żukiewicz, Mirosława Łukawska i Beata Szymańska