Trzy pracownie doposażono w czwartym kwartale 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. Wszystko to dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 pozyskanym w ramach projektu unijnego “Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”.

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie zyskała nowe oprogramowanie firmy MTS umożliwiające programowanie obrabiarek w 5 osiach wraz z modułem egzaminacyjnym pozwalającym na sprawdzanie umiejętności czytania i pisania programów na dowolną obrabiarkę sterowaną numerycznie. Oprogramowanie będzie wykorzystywane na zajęciach przez młodzież naszej szkoły, w szczególności uczniów z technikum w zawodzie technik mechanik i mechatronik. Wraz z zakupem oprogramowania MTS do pracowni “programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie” został zakupiony nowy sprzęt komputerowy wspomagający właściwe użytkowanie oprogramowania. Chcąc umożliwić uczniom kształcenie w warunkach zbliżonych do warunków panujących w nowoczesnych zakładach oraz pozwalając na zdobycie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy, pracownia została doposażona także w nowe obrabiarki CNC (tokarka, frezarka) firmy MPT. Młodzież na kursie umiejętności zawodowych „Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie” realizowanego również w ramach projektu “Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej…” miała już możliwość szkolenia się na nowym sprzęcie.
Pracownia technologii robót betoniarskich i zbrojarskich została dostosowana do obowiązujących standardów egzaminacyjnych. Uczniowie z kierunków technik budownictwa oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie dzięki m.in. stacji odzysku, pompie próżniowej, zestawowi do lutowania czy zestawowi do wykrywania nieszczelności będą mieli możliwość wykonywania ciekawych, różnorodnych prac związanych z przyszłym zawodem.

Spawalnia wzbogaciła się w pięć stanowisk spawalniczych wyposażonych w urządzeń do spawania metodą MIGMAG, przyłbice spawalnicze samościemniające oraz kurtyny spawalnicze. W pracowni uczniowie naszej szkoły zdobywać będą wiedzę na temat technik łączenia metali oraz ich obróbki. Spawacze są wciąż w czołówce najbardziej poszukiwanych pracowników w krajach Unii Europejskiej, a uczestnicząca w zajęciach praktycznych młodzież z kierunku technik mechanik będzie miała możliwość efektywnie przygotować się do uzyskania uprawnień spawalniczych.