W czwartek, 22 marca, obchodziliśmy  Światowy Dzień Wody. Z tej okazji w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach został zorganizowany dzień otwarty i z tego powodu nasi uczniowie z klasy 2TEO i 2 MZiRWB z opiekunami: Markiem Bagińskim i Grażyną Stefanowską – Jachimowicz, wybrali się na wycieczkę po zakładzie.

Na początku braliśmy udział w interesującym wykładzie, który wprowadził nas w tajniki pracy oczyszczalni i kompostowni osadów ściekowych oraz pozyskiwania energii elektrycznej z biogazu powstałego podczas fermentacji osadu ściekowego. Następnie pracownik zakładu oprowadził uczniów, pokazując drogę, jaką pokonuje woda pobrana z odwiertu, zanim trafi do naszych kranów.

Oprac. Grażyna Stefanowska-Jachimowicz