Wielki Post to czas wytężonej pracy nad sobą. Pomagają w tym między innymi szkolne rekolekcje, o znaczeniu których rozmawiali uczniowie klasy 4 TBa w ramach otwartej lekcji religii, którą 20 marca przeprowadziła katechetka Małgorzata Kowalewska. Na wstępie lekcji skupiono się na wnioskach wynikających z opowiadania “Ciekawy Rolando”. Fragment ten zachęcał do rozwijania młodzieńczych pasji.

W czasie lekcji uczniowie analizowali fragment z Pisma Świętego mówiący o człowieku imieniem Zacheusz, a następnie swoje wnioski prezentowali na forum klasy. Zacheusz nie jest tylko celnikiem i grzesznikiem, ale przede wszystkim człowiekiem zdolnym do największej hojności, bezinteresowności i miłości. Każdemu człowiekowi trzeba dać szansę, uwierzyć w niego, zaakceptować go  takim, jaki jest, zamiast osądzać i potępiać. Każdy Zacheusz w głębi serca jest dobry i zdolny do największej miłości. Postać Zacheusza jest godna do naśladowania.

Uczniowie zaprojektowali plakaty zachęcające młodzież ZST do udziału w szkolnych rekolekcjach. Plakaty zostały umieszczone na  korytarzu. Na lekcji była obecna  pani Dyrektor Anna Musiałowicz, a także nauczyciele z  różnych przedmiotów.