21 kwietnia 2022 roku odbyło się kolejne spotkanie realizowane w ramach Dnia Dialogu Kulturowego. Wydarzenie poświęcone było wielokulturowości i bogactwu przyrodniczemu Suwalszczyzny.

Nasza mała ojczyzna jest prawdziwym tyglem kulturowym. To mozaika narodowościowa, wyznaniowa i językowa. Wpływ na lokalny koloryt mieli licznie zamieszkujący tu Litwini, ludność pochodzenia białoruskiego i ruskiego, a także polscy Żydzi i barwni Cyganie.

Z folklorem muzycznym ziemi suwalskiej oraz dawnymi zwyczajami zapoznał nas zespół Nachodne z Sejn. Repertuar grupy to tradycyjne pieśni suwalskie oraz mniejszości narodowych zamieszkałych na terenach północno‑wschodniej Polski, wykonywane techniką białego głosu z zachowaniem melodii i gwary. Przez śpiew najstarszych pieśni pasjonaci muzyki chcą ocalić od zapomnienia dziedzictwo pokoleń.

Zespół prowadzi pani Anna Szafranowska – pochodząca z Sejn animatorka, instruktorka teatralna, Mentorka Kultury Regionalnej oraz nauczycielka śpiewu. Pod jej opieką Nachodne zdobyło wiele prestiżowych wyróżnień, w tym II miejsce na 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą oraz III miejsce w VII Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Usłyszeliśmy pieśni, które towarzyszyły codziennym obrządkom i jednocześnie ilustrowały podejmowane czynności, a także pieśni miłosne i obrzędowe pieśni weselne. Nazwa zespołu także wywodzi się od tradycji weselnej – przybywania na biesiadę gości nachodnych – niezwykle w naszych stronach pożądanych – od ich liczby zależało bowiem przyszłe szczęście państwa młodych.

Opowieściami z wypraw krajoznawczych po Suwalszczyźnie podzielił się z nami fotograf, autor albumów i książek – pan Piotr Malczewski. Podróżnik przybliżył słuchaczom także obyczajowość staroobrzędowców – założycieli Budy Ruskiej nad Czarną Hańczą – którzy przybyli w okolice Wigierskiego Parku Narodowego z Rosji w XVIII, uciekając przed prześladowaniami religijnymi. Pan Piotr Malczewski mieszka w tym przesiąkniętym magią Wschodu miejscu, a jego gospodarstwo – najstarszy dom we wsi – należało niegdyś do starowierców.

Zaklęte w słowach, obrazach i muzyce historie pobudziły zmysły wszystkich zgromadzonych. Nasi przewodnicy po Suwalszczyźnie – pan Piotr Malczewski i zespół Nachodne – poszerzyli naszą wiedzę na temat rodzimej kultury, zachęcili do konfrontowania się z przeszłością regionu, badania lokalnych dziejów i kształtowania poczucia własnej tożsamość regionalnej oraz do uważnego obserwowania piękna ukrytego w najbliższym otoczeniu.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście spoza szkoły, którzy od lat wspierają nasze działania na rzecz dialogu międzykulturowego i budowania mostów w relacjach międzyludzkich. W wydarzeniu wzięli udział: pani Monika Januszkiewicz – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Suwałki, pani Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, pan Maciej Sławomir Jarmocewicz – dyrektor Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach, pani Luiza Podziewska – doradca metodyczny Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach – wraz z młodzieżą z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego, pani Marianna Rant‑Tanajewska – emerytowana nauczycielka ZST oraz związana ze szkołą pani Barbara Żylińska – dziękujemy za przybycie. Specjalnie dla gości z Ukrainy pan Franciszek z zespołu Nachodne zaśpiewał ukraińską pieśń ludową.

Muzycznie – występem uczennic z klas maturalnych – zakończyła się nasza mentalna wędrówka po Suwalszczyźnie. Wspólne zdjęcie uwieńczyło spotkanie poświęcone krainie pogranicza narodowościowego, kulturowego i językowego.