10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który upamiętnia przyjęcie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – kluczowego dokumentu wyznaczającego międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka.

Temat przewodni tegorocznych obchodów, którym jest równość, nawiązuje do artykułu 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem godności i praw”.