Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w roku szkolnym 2023/2024

I. MATEMATYKA – 26.08.2024 r. (poniedziałek)
1) część pisemna: godz. 8.00 – 8.45
2) część ustna: od godz. 9.30

2 EL, 1 TBA, 2 TGA, 2 TBA, 2 TGB, 2 TA, 2 TM, 2 TI – s. 201

Komisja: Bartłomiej Mikołajczyk – przewodniczący komisji
Andrzej Jurgielewicz – egzaminator
Łukasz Erenc – egzaminator

1 TGA, 1 TBB, 1 TM, 3 TM, 3 TA, 4 TB, 2 TMR, 3 TMR, 3 TG, 3 TB, 4 TA, 4 TMR, 4 TM – s. 101

Komisja: Dorota Kossa-Szoch – przewodnicząca komisji
Grażyna Mazalewska – egzaminator
Jowita Radziszewska – egzaminator
Marzena Chmielewska – egzaminator

II. JĘZYK POLSKI – 27.08.2024 r. (wtorek)
1) część pisemna: godz. 8.00. – 8.45
2) część ustna: od godz. 9.30

1 TMR, 3 TMR, 4 TA, 4 TI, 4 TM, 4 TB – s. 101

Komisja: Lech Boniszewski – przewodniczący komisji
Magdalena Jaśkiewicz – egzaminator
Hubert Stojanowski – egzaminator

4 TMR, 3 TG – s. 201
Komisja: Dorota Kossa-Szoch – przewodnicząca komisji
Magdalena Siwko – egzaminator
Rafał Jaczewski – egzaminator

III. JĘZYK ANGIELSKI – 28.08.2024 r. (środa)
1) część pisemna: godz. 8.00. – 8.45
2) część ustna: od godz. 9.30

1 TBA, 1 TM, 2 TGB, 2 TMR, 3 TG, 3 TM, 4 TM, 1 MM, 1 MZ, 1 wzB, 2 wzA, 2 EL – s. 201

Komisja: Bartłomiej Mikołajczyk – przewodniczący komisji
Anna Bogucka – egzaminator
Anna Lisowska – egzaminator
Lidia Lubbe – egzaminator
Edyta Radaszkiewicz – egzaminator
Edyta Śliwińska – egzaminator
Beata Rogalska-Balita – egzaminator

IV. HISTORIA – 28.08.2024 r. (środa)
1) część pisemna: godz. 13.00 – 13.45
2) część ustna: od godz. 14.00

1 TGA – s. 101
Komisja: Dorota Kossa-Szoch – przewodnicząca komisji
Jolanta Kosmowska – egzaminator
Maciej Filipczuk – egzaminator

V. PODSTAWY MECHATRONIKI – 28.08.2024 r. (środa)

1) część pisemna: godz. 13.00 – 13.45
2) część ustna: od godz. 14.00

1 TMR – s. 201
Komisja: Bartłomiej Mikołajczyk – przewodniczący komisji
Aneta Kuczyńska – egzaminator
Mariusz Misiukiewicz – egzaminator

VI. BIOLOGIA – 28.08.2024 r. (środa)

1) część pisemna: godz. 13.00 – 13.45
2) część ustna: od godz. 14.15

2 TBB, 2TGA, 3 TG, 3 TM, 3 TA – s. 202
Komisja: Lech Boniszewski – przewodniczący komisji
Michał Ratomski – egzaminator
Bogusława Pigiel – egzaminator

Szczegółowy harmonogram egzaminów poprawkowych znajduje się w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 5) oraz sekretariacie szkoły (pokój nr 7).