9 listopada  uczniowie z klas 1 technik mechatronik i technik automatyk postanowili w ramach „Europejskiego Dnia Wynalazcy” zrealizować na podstawach mechatroniki i automatyki nietypową lekcję. Poświecona została z jednej strony upamiętnieniu światowych wynalazców (m.in. Edisona, Mari Skłodowskiej – Curie, Tesli, Ohma, Giovanniego Martignona, Michaela Faradaya  i innych) poprzez prezentację sylwetki oraz dokonań znakomitych uczonych, a z drugiej ukierunkowana na wykazanie się własną pomysłowością i kreatywnością. Przedstawili mini projekty, nietypowe rozwiązania, którymi mogli się pochwalić kolegom w klasie, zachęcając ich do podejmowania działań w tym zakresie.