W dniu 17 listopada br. Dyrektor Lech Boniszewski wspólnie z Panem Dariuszem Kowalczykiem – przedstawicielem firmy Abplanalp uroczyście podpisali porozumienie o ustworzeniu w ZST w Suwałkach – Centrum Edukacji Technicznej HAAS/Abplanalp – HATEC. Koncepcja HTEC (Haas Technical Education Center) w jednostkach edukacyjnych została stworzona przez amerykańską firmę Haas CNC w odpowiedzi na brak wykwalifikowanych techników i inżynierów w branży obrabiarek sterowanych CNC. Program HTEC ma na celu przyciągnięcia do szkół zawodowych ambitnych i utalentowanych młodych ludzi, zapewnienie im możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC, pomocy szkołom w podniesieniu poziomu kształcenia przyszłych operatorów obrabiarek CNC.

Nowe centrum HTEC utworzone jako specjalistyczny ośrodek doskonalenia i certyfikowania umiejętności programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC pozwoli uczniom naszej szkoły na zdobywanie dodatkowe umiejętności zawodowej poprzez szkolenia certyfikujące które pozwolą uczniom zwiększyć ich atrakcyjność na rynku pracy. Dzięki stworzeniu Centrum Edukacji Technicznej Haas także kadra nauczycielska ZST będzie stale podnosiła wiedzę w zakresie technologii, programowania i obsługi obrabiarek. Celem współpracy jest też budowanie kolejnych płaszczyzn współdziałania placówki z lokalnymi zakładami przemysłowymi. Program HTEC firmy Haas ma za zadanie zapewnienie młodym ludziom w Europie możliwości szkolenia praktycznego na najnowszych obrabiarkach CNC i nabrania doświadczenia z najnowszymi technikami produkcyjnymi.