Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w roku szkolnym 2021/2022

 

MATEMATYKA – 24.08.2022 r. (środa), sala: 101, 201, 208

1) część pisemna: godz. 8.00. – 8.45

2) część ustna: od godz. 9.30

 

JĘZYK POLSKI – 25.08.2022 r. (czwartek), sala 105

1) część pisemna: godz. 8.00. – 8.45

2) część ustna: od godz. 9.30

 

PODSTAWY POLIGRAFII – 25.08.2022 r. (czwartek), sala B11

1) część pisemna: godz. 8.00. – 8.45

2) część ustna: od godz. 9.00

 

HISTORIA – 25.08.2022 r. (czwartek), sala 108

1) część pisemna: godz. 8.00. – 8.45

2) część ustna: od godz. 9.00

 

JĘZYK ANGIELSKI – 26.08.2022 r. (piątek), sala B104

1) część pisemna: godz. 8.00. – 8.45

2) część ustna: od godz. 9.00

 

GEOGRAFIA – 26.08.2022 r. (piątek), sala 102

1) część pisemna: godz. 11.00. – 11.45

2) część ustna: od godz. 12.00

 

JĘZYK NIEMIECKI – 26.08.2022 r. (piątek), sala 209

1) część pisemna: godz. 8.00 – 8.45

2) część ustna: od godz. 9.00

 

TECHNOLOGIA ROBÓT MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH  – 26.08.2022 r. (piątek), sala B112

1) część pisemna: godz. 8.00. – 8.45

2) część ustna: od godz. 9.00

 

Szczegółowy harmonogram egzaminów poprawkowych znajduje się w sekretariacie uczniowskim (pokój nr 5).