Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach w roku szkolnym 2019/2020

I. JĘZYK POLSKI – 24.08.2020 r. (poniedziałek)

1) część pisemna egzaminu poprawkowego z języka polskiego: godz. 8.00. – 8.45, pracownia nr 105 (1 ucz. kl. III TEL; 1 ucz kl. I wzA_g; 1 ucz. kl. I mzirwb_g)

Komisja:   Anna Musiałowicz  – przewodnicząca komisji

Magdalena Jaśkiewicz – egzaminator

Dorota Kossa-Szoch   – egzaminator

2) część ustna egzaminu poprawkowego z języka polskiego – 24.08.2020 r. od godz. 9.00, pracownia nr 105 (1 ucz. kl. III TEL; 1 ucz. kl. I wzA_g; 1 ucz. kl. I mzirwb_g)

Komisja:   Anna Musiałowicz  – przewodnicząca komisji

Magdalena Jaśkiewicz – egzaminator

Dorota Kossa-Szoch   – egzaminator

II. HISTORIA – 24.08.2020 r. (poniedziałek)

1) część pisemna egzaminu poprawkowego z historii: godz. 8.00. – 8.45, pracownia nr 108 (1 ucz. kl. I wzB_g)

Komisja:   Lech Boniszewski – przewodniczący komisji

Jolanta Kosmowska  – egzaminator

Aneta Stojanowska-Hościłowicz – egzaminator

2) część ustna egzaminu poprawkowego z historii – 24.08.2020 r. od godz. 9.00, pracownia nr 108 (1 ucz. kl. I wzB_g)
Komisja:   Lech Boniszewski – przewodniczący komisji

Jolanta Kosmowska  – egzaminator

Aneta Stojanowska-Hościłowicz – egzaminator

 

III. JĘZYK ANGIELSKI – 25.08.2020 r. (wtorek)

1) część pisemna egzaminu poprawkowego z języka angielskiego: godz. 8.00. – 8.45, pracownia nr 105 (1 ucz. kl. III TEL)

Komisja:   Lech Boniszewski  – przewodniczący komisji

Kamila Kuś-Tomkiewicz  – egzaminator

Anna Bogucka  – egzaminator

2) część ustna egzaminu poprawkowego z języka angielskiego – 25.08.2020 r. od godz. 9.00, pracownia nr 105 (1 ucz. kl. III TEL)

Komisja:  Lech Boniszewski  – przewodniczący komisji

Kamila Kuś-Tomkiewicz  – egzaminator

Anna Bogucka  – egzaminator

 

UWAGA:

  1. Zagadnienia i tematy na egzamin pisemny opracowuje nauczyciel-egzaminator nauczający przedmiotu, z którego uczeń zdaje egzamin. Stopień trudności tych tematów musi być zgodny z Rozdziałem VII „Wewnątrzszkolne ocenianie” Statutu Szkoły (egzamin pisemny trwa 45 minut).
  2. Na egzamin ustny nauczyciel-egzaminator przygotowuje tematy w formie zestawów (po trzy pytania), których treści są zgodne z obowiązującym programem nauczania i obejmują właściwy zakres materiału (ilość zestawów: ilość zdających + 3 zestawy więcej). Propozycje tematów i zestawów na egzamin pisemny i ustny należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 21 sierpnia 2020 r. (piątek).
  3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnych ogłaszają wyniki egzaminów bezpośrednio po zakończeniu tych egzaminów, po uprzednim ustaleniu ocen przez komisję (procedura
    zgodna z obowiązującymi przepisami).
  4. Uzupełnione i podpisane obowiązujące protokoły z przeprowadzonych egzaminów poprawkowych przewodniczący komisji składają w kancelarii uczniowskiej po zakończeniu tych egzaminów w tym samym dniu.
  5. Za sprawny przebieg egzaminów poprawkowych w części pisemnej i ustnej, za jakość dokumentacji odpowiedzialni są przewodniczący komisji.