Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się IX Konkurs Matematyczny „MATEMATYKA PASJĄ TECHNIKA”  dla uczniów  klas III i IV technikum z województwa podlaskiego. Konkurs jest organizowany przez  Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach pod honorowym patronatem PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK..

Celem konkursu jest popularyzowanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów technikum, stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności zwłaszcza przed maturą z matematyki oraz promowanie matematyki jako nauki, która lubi prawdę i oczywistość.

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

I etap – zawody szkolne (6grudnia br.) realizowane przez szkoły, które zadeklarowały udział w konkursie;

II etap – zawody wojewódzkie (6 marca 2020 roku) realizowane przez organizatora, tj. Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu

Patronat Prezydenta