Opracowany przez Tomasza Deresza projekt i zgłoszony przez szkołę do konkursu Cyberbezpieczeństwo, Edycja II- Społeczne i edukacyjne aspekty cyberbezpieczeństwa decyzją Dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 20 grudnia 2019 roku został wyróżniony za innowacyjność i użyteczność. O wymiarze sukcesu świadczy fakt, że finansowym wsparciem objęto tylko 5 projektów z całej Polski.

Szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 7000 zł na projekt „Bezpieczna sieć i użytkownicy”. Celem projektu jest zapoznanie uczniów oraz nauczycieli ze sposobami technicznej ochrony sieci komputerowych oraz jej użytkowników. Za pomocą wybranego sprzętu i oprogramowania sieciowego uczestnicy poznają zasady testów penetracyjnych sieci komputerowych pod kątem bezpieczeństwa.