Poprzedni rok szkolny nie należał do najłatwiejszych – pandemia COVID-19, obostrzenia sanitarne i wiążące się z tym nauczanie zdalne. Tym bardziej cieszy przyznana przez Prezydenta Miasta Suwałk nagroda w wysokości 10 tys. zł. za zdawalność egzaminów zewnętrznych.

Przypomnijmy – średnia zdawalność w technikach w kraju wyniosła 64%, natomiast w ZST maturę zdało 81% naszych absolwentów. To najlepszy wynik w technikach w Suwałkach i regionie.