Żyjemy w czasach, które przynoszą nieuchronne odchodzenie małych, lokalnych wspólnot i ich spuścizny. Ponieważ ludzi mówiących językiem gwarowym jest coraz mniej, uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach postanowili ocalić od zapomnienia gwarę i tradycję kultury wsi. W tym celu 28 października 2021 roku w naszej szkole odbyła się konferencja naukowo-metodyczna podsumowująca projekt „Dialog Pokoleń 8”, który realizowany był od roku 2014 do 2021 i którego zwieńczeniem jest książka „Słownictwo ludowe Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny w układzie tematycznym. Pożywienie, cz. I. Byłe województwo suwalskie” pod redakcją prof. Barbary Falińskiej. Konferencja miała formę zdalną. Wzięli w niej udział uczniowie klasy I technik mechatronik, nauczyciele z tej szkoły oraz koordynatorzy i wykonawcy projektu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się językoznawcy, zajmujący się na co dzień badaniem gwary, języka odchodzącego w zapomnienie, czyli pani prof. Barbara Falińska, koordynator projektu dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska, prezes Towarzystwa Kultury Języka prof. Józef Porayski – Pomsta, oraz pani prof. Katarzyna Sobolewska.

Książka powstała w oparciu o przeprowadzone przez 22 uczniów Zespołu Szkół Technicznych wywiady z najstarszymi  mieszkańcami okolicznych miejscowości, którzy pamiętają dawne tradycje, obrzędy ludowe, a przede wszystkim słownictwo gwarowe wychodzące już dzisiaj z użycia. O pracy z młodzieżą należącą do szkolnego klubu gwaroznawczego opowiedziała Magdalena Jaśkiewicz. Profesor Falińska podsumowała pracę nad publikacją naukową, opowiedziała o kwestionariuszach służących do badania języka gwarowego oraz różnych metodach pracy. Do zgłębiania wiedzy związanej z etymologią gwarowych wyrażeń zachęciła pani prof. Katarzyna Sobolewska, z kolei prof. Józef Porayski – Pomsta zaproponował podjęcie kolejnych działań obejmujących nowe tematy, zagadnienia oraz pracę nad analizą współczesnego języka młodzieży. Spotkanie urozmaiciły dwie ludowe pieśni w wykonaniu uczennic naszej szkoły – Weroniki Buziuk oraz Natalii Wojciechowskiej. Uczennica Wiktoria Sobolewska omówiła w formie prezentacji wywiad, który przeprowadziła z babcią na temat pracy na gospodarstwie, elementów ubioru, przysłów i mądrości ludowych oraz zwyczajów sylwestrowych. Pani prof. Elżbieta Wierzbicka – Piotrowska podziękowała za dotychczasową współpracę z „Dialogiem pokoleń”. Konferencja odbyła się dzięki wsparciu dyrektorów naszej szkoły: Lecha Boniszewskiego oraz Doroty Kossy-Szoch. Za część artystyczną odpowiadał Rafał Jaczewski, zaś za obsługę techniczną Tomasz Deresz. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy.