Szanowni Państwo,

Drodzy Uczniowie, Słuchacze i Absolwenci,

kończymy dziś  rok szkolny 2019/2020 –  rok nietypowy, inny od wszystkich poprzednich, gdyż w marcu zmuszeni byliśmy praktycznie z dnia na dzień przejść od tradycyjnego kształcenia w systemie klasowo lekcyjnym do zdalnego nauczania. Dzięki zaangażowaniu kadry kierowniczej szkoły, nauczycieli,  uczniów i rodziców sprostaliśmy temu wyzwaniu. Świadczą o tym wyniki klasyfikacji rocznej uczniów Technikum nr 3 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 oraz słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

W związku z zakończeniem nauki Absolwentom Branżowej Szkoły I Stopnia  życzę, aby kolejny etap rozwoju przyniósł nowe perspektywy: dalszej nauki, pracy, może założenia rodziny, a może jeszcze poszukiwań swojego miejsca na świecie. Życzę również byście w tym trudnym, ale pięknym momencie swojego życia odnieśli sukces na egzaminie zawodowym i dokonali tylko dobrych wyborów.

Wszystkim Państwu Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom, Pracodawcom i Pracownikom niepedagogicznym szkoły dziękuję za pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą realizowaną z wielkim zaangażowaniem i kreatywnością na rzecz młodzieży kształcącej się w naszej szkole. Gratuluję dobrze spełnionego zadania.

W dniu zakończenia zajęć dydaktycznych życzę Państwu spokojnych i bezpiecznych wakacji. Niech to będzie czas radosnego odpoczynku i nabierania sił do pracy w przyszłym roku szkolnym – mam nadzieję w tradycyjnych warunkach kształcenia w murach szkoły.

 

Z pozdrowieniami

Anna Musiałowicz

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

 

List Ministra Edukacji Narodowej

List Prezydenta Miasta Suwałk