Uprzejmie informujemy, że organizujemy wewnątrzszkolny konkurs pn. „Cyberprzemoc – miej się na baczności!”.

Celem konkursu jest m.in.: uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z użytkowania mediów elektronicznych, ukazanie problemu przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych, popularyzacja działań i poszerzanie wiedzy odnośnie cyberprzemocy, a także aktywizowanie uczniów, rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich poglądów poprzez własne teksty i projekty itp.

Adresatami konkursu są: uczniowie wszystkich klas i poziomów.

Przedmiotem konkursu jest:

– wykonanie pracy plastycznej, tj. plakatu tematycznie związanego z cyberprzemocą;

napisanie pracy literackiej w dowolnej formie (esej, reportaż, opowiadanie, bajka, list, wiersz, komiks itp.), traktującej o zagrożeniu, jakim jest cyberprzemoc;

– zrealizowanie/wykonanie filmu (nie więcej niż 3 minuty); może być to np. reportaż, wywiad, dokument itp. z motywem nawiązującym do tematu konkursu.

Szczegóły dotyczące konkursu w regulaminie.