Ogłaszamy konkurs na wykonanie pracy graficznej w formie okładki dowolnej lektury szkolnej (tytuł, autor).

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę. Prace konkursowe należy wysyłać na jeden z podanych e-maili: mjaskiewicz@zst.suwalki.pl lub msiwko@zst.suwalki.pl

Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 26 listopada 2021 roku.

Liczymy na Waszą kreatywność!