Uczennica naszej szkoły 13.06.2018 r. została wpisana do grona młodych talentów, którym nieobca jest miłość do Ojczyzny i szacunek do przeszłości.

Magdalena Słowikowska zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” organizowanym przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Wiersz Magdy – „Kuferek” – odczytano podczas uroczystej gali, na którą została zaproszona wraz z Grzegorzem Tylmanem (również brał udział w konkursie) oraz nauczycielką języka polskiego Dorotą Kossą-Szoch. „Kuferek” zostanie zamieszczony w przygotowywanej przez IPN publikacji.

Magdo, niech nadal towarzyszy Ci muza poezji – Euterpe!