Działaniem zamykającym projekt „Cyberprzemoc – miej się na baczności!” był konkurs adresowany do uczniów wszystkich klas i poziomów w trzech kategoriach: na plakat, pracę literacką i film, w którym zostali nagrodzeni:

a) w kategorii plakat:

I miejsce – Kamil Filipowicz z klasy II TMR B

II miejsce – Klaudiusz Ziółkowski z klasy I TB

III miejsce – Adrianna Milewska z klasy I TEO

b) w kategorii praca literacka w dowolnej formie:

I miejsce – Adrian Bujnowski z klasy III TB B

II miejsce – Samuel Bokuniewicz z klasy I TEL

III miejsce – Patrycja Rogowska z klasy II B wz

W kategorii film nie wpłynęła żadna praca.

W fotorelacji wybrane prace konkursowe i materiał ilustrujący naszą pracę.

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Bacewicz i Aneta Kuczyńska