W czwartek, 14 czerwca 2018 roku, odbyło się podsumowanie projektu pn. „Cyberprzemoc – miej się na baczności!”.

Od stycznia tego roku do czerwca w ramach projektu odbyło się wiele działań, które podejmowali nauczyciele wraz z uczniami na różnych przedmiotach, m.in. na lekcjach historii, języków obcych, lekcjach religii czy godzinach wychowawczych; także spotkania z ekspertami.

W projekcie brali udział też rodzice naszych uczniów, dla których organizowano spotkania/prelekcje we współpracy z Policją i konsultantami SODN-u.

Działaniem zamykającym projekt był konkurs adresowany do uczniów wszystkich klas i poziomów w trzech kategoriach: na plakat, pracę literacką i film.

Jesteśmy przekonani, że efektem działań naszego projektu jest wzrost świadomości uczniów oraz ich rodziców na temat zagrożeń związanych z Internetem oraz pełniejsza wiedza, jak rozsądnie i bezpiecznie korzystać z sieci.

W fotorelacji materiał ilustrujący uroczystość podsumowania.

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Bacewicz i Aneta Kuczyńska.

Cyberprzemoc – prezentacja