Konferencję pn. „Szanse i perspektywy kształcenia zawodowego” zorganizowało Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Spotkanie odbyło się 8 czerwca 2018 roku w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i, jak nazwa wskazuje, dotyczyło przyszłości szkolnictwa zawodowego. Konferencję otwierała Pani Beata Pietruszka – podlaski kurator oświaty, następnie wypowiadali się: wojewoda podlaski Pan Bohdan Paszkowski, przedstawiciele Kuratorium, przedstawicielka Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy, prezentując kolejno planowane zmiany w szkolnictwie zawodowym oraz analizę runku pracy w naszym województwie.

W drugiej części konferencji wybrane szkoły, po jednej z Białegostoku, Łomży i Suwałk, przedstawiały swój sposób współpracy z pracodawcami na lokalnym rynku. Zespół Szkół Technicznych miał zaszczyt reprezentować nasze miasto. Dyrektor Pani Anna Musiałowicz, wicedyrektor Pani Małgorzata Żukiewicz oraz Pani Anna Mitros z firmy Malow zaprezentowały, jak szkoła i zakłady pracy w Suwałkach wspólnie podejmują wysiłki w zakresie kształcenia zawodowego.

Wszyscy uczestnicy konferencji mieli też możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną prezentujących się szkół na miniwystawie promocyjnej w holu głównym budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

fot. www.wspolczesna.pl