Dnia 13 stycznia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczania dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów. Z rąk Ministra Edukacji Narodowej – pana Dariusza Piontkowskiego dyplom otrzymał Krzysztof Orchowski, uczeń III klasy Technikum Mechatronicznego. Gratulujemy!