Od  12 października 2018 r. ruszają kursy umiejętności zawodowych: montaż instalacji elektrycznych w energetyce odnawialnej oraz wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

realizowane w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”.

Zgłoszenia, zgodnie z wzorem deklaracji uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia oraz kartę zgłoszeniową do udziału w projekcie wraz z oświadczeniem uczestnika projektu, należy złożyć do dnia 10.10.2018 r. do godz. 16.00 w kancelarii uczniowskiej szkoły u Pani Marty Rutkowskiej.

Karta zgłoszenia dla ucznia

Karta zgłoszenia dla nauczyciela