Można to zmienić, między innymi przez promocję działań przeciwdziałających marnowaniu żywności.

Zajęli się tym uczniowie klas technik grafiki i poligrafii cyfrowej przystępując do akcji zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Zadaniem było przygotowanie plakatu lub spotu reklamowego, którego tematyka będzie nawiązywać do działań służących ochronie żywności przed zmarnowaniem.
Jury Konkursu nagrodziło plakat Danuty Bogdanowicz z klasy 3 TG. Gratulujemy!