Reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy chcą szkoły nowoczesnej, kształcącej specjalistów na najwyższym poziomie i jak najlepiej przygotowanych do wymogów rynku pracy.

Zmiany proponowane przez MEN są zaplanowane na wiele lat. To propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego poprzez zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych, dotyczących m.in. klasyfikacji zawodów, finansowania szkół zawodowych, współpracy szkół z pracodawcami oraz egzaminów zawodowych. Projekt MEN ma ukierunkować szkolnictwo zawodowe tak, aby absolwenci mieli pełne kwalifikacje zawodowe, potwierdzone wynikami egzaminów i odpowiednimi dokumentami. Ponadto w trakcie nauki uczniowie będą zdobywać dodatkowe umiejętności i uprawnienia wymagane przez pracodawców.

Reforma zawodowa stawia również na nauczycieli specjalistów w danej dziedzinie. To oni będą systematycznie doskonalić swój warsztat pracy poprzez staże branżowe, podnosząc swoje umiejętności i kompetencje, poszerzać wiedzę na temat nowych technologii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw w danej branży. Szkoły uzyskają również możliwość bardziej elastycznego dostosowania oferty kształcenia do potrzeb uczących się osób dorosłych, przez prowadzenie krótszych form kursowych tj. kursy umiejętności zawodowych.  Ze zmianami w szkolnictwie zawodowym mieliśmy okazje się zapoznać na seminarium organizowanym przez naszą szkołę we współpracy z SODN, które miało miejsce 28 listopada 2018 roku. Dzięki fachowej wiedzy Pana Bogdana Kruszakina – kierownika Wydziału Edukacji na Rynku pracy z Ośrodka Rozwoju Edukacji mieliśmy okazję zapoznać się z:

  • organizacją kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych
  • dokumentacją programową kształcenia zawodowego/branżowego
  • mobilnością w kształceniu zawodowym
  • zintegrowanym systemem kwalifikacji
  • transferem osiągnięć i zapewnianie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET.