Dni zajęć poszczególnych klas w pracowniach i na warsztatach szkolnych – obowiązuje od 01.02.2021 r. do 14.02.2021 r.:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Klasy technikum

1TB, 1TA, 1TM, 1TG,

2TA, 2TMR, 2TEL,

3TI,

4TB, 4TEL, 4TAU, 4TM, 4TEO

2TAp, 2TBp, 2TIp, 2TGp, 2TELp,

4TG, 4TI, 4TE

2TB, 2TM, 2TMRp,

3TAU (3 lutego)

1 TI, 2TMRp,

3TB, 3TG, 3TMR, 3TM, 3TEO, 3TAU (11 lutego)

2TI, 2TG, 2TMp,

3TEL, 3TE

Klasy szkoły branżowej
2MZ, 2MM,

3MZ, 3MM

1EL,

2MZp, 2MMp

1MZ, 1MM