Dni zajęć poszczególnych klas w pracowniach i na warsztatach szkolnych – obowiązuje od 15.02.2021 r.:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Klasy technikum 1TB, 1TA, 1TM, 1TG,

2TA, 2TMR, 2TEL, 2TAp

3TI,

4TB, 4TEL, 4TAU, 4TM, 4TEO

 

2TAp, 2TBp, 2TIp, 2TGp, 2TELp,

4TG, 4TI, 4TE

 

2TB, 2TM, 2TMRp,

3TAU (17 lutego),

1 TI, 2TMRp,

3TB, 3TG, 3TMR, 3TM, 3TEO, 3TAU (25 lutego)

4TMR

2TI, 2TG, 2TMp,

3TEL, 3TE

 

Klasy szkoły branżowej 2MZ, 2MM,

3MZ, 3MM

1EL,

2MZp, 2MMp

1MZ, 1MM