Dni zajęć poszczególnych klas w pracowniach i na warsztatach szkolnych – obowiązuje od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Klasy technikum 1TB, 1TA, 1TM, 1TG,

2TA, 2TMR, 2TEL,

3TI,

4TB, 4TEL, 4TAU, 4TM, 4TEO

2TAp, 2TBp, 2TIp, 2TGp, 2TELp,

4TG, 4TI, 4TE

2TB, 2TM, 2TMRp,

3TAU (20 stycznia)

1 TI,

3TB, 3TG, 3TMR, 3TM, 3TEO, 3TAU (28 stycznia)

2TI, 2TG, 2TMp,

3TEL, 3TE

Klasy szkoły branżowej 2MZ, 2MM,

3MZ, 3MM

1EL,

2MZp, 2MMp

1MZ, 1MM

W pozostałe dni klasy pracują zdalnie na platformie MS TEAMS.