Uwaga uczniowie!
W powyższej grafice umieszczamy informację o tym, które z klas realizują zajęcia praktyczne w szkole w okresie 20.12.2021 – 5.01.2022. Klasy niewymienione w poniższym zestawieniu w ww. okresie uczą się zdalnie poprzez platformę MS TEAMS.
W klasach wielozawodowych zajęcia praktyczne dla uczniów szkoły branżowej realizowane są u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.