Historyczny dzień w naszej szkole. W czwartek (28 listopada) odbyło się oficjalne otwarcie nowego kompleksu sportowego przy szkole. Boisko, którego wartość to ponad 5 mln zł było dofinansowane kwotą 1 mln zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.


– Proces inwestycyjny i powstanie tego boiska trwało dość długo bo od 2017 roku, kiedy to odpisałem umowę z wykonawcą wyłonionym w  przetargu, a rok później w wyniku nie realizowania tej umowy byłem zmuszony ją zerwać. To dodatkowo wydłużyło cały proces powstania tego obiektu – przypomniał Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Na budowę boiska przy naszej szkole Urząd Miejski w Suwałkach musiał ogłosić drugi przetarg, który wygrała firma Panorama Obiekty Sportowe. Jest to znane przedsiębiorstwo, które zajmuje się budową kompleksów sportowych. Dokończenie inwestycji firma wyceniła na 3 787 589,27 zł.

W uroczystości wziął udział Jarosław Zieliński Poseł na Sejm RP, któremu Prezydent Suwałk podziękował za wsparcie przy staraniach o pozyskanie rządowego wsparcia finansowego na tę inwestycję.

Projekt zakładał budowę bieżni wraz z zeskokiem do skoku w dal, bieżni okrężnej trzytorowej o długości nominalnej 300 m wraz z trzytorowym odcinkiem prostym o długości 100m i ogrodzeniem bieżni, boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach pola gry 46 m x 73 m wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30,56 m x 44,16 m wraz z ogrodzeniem i siłowni plenerowej. Firma wykonała też chodniki wokół i zasadzi trawniki. Przy boisku powstał budynek sanitarno – szatniowy.