Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach odbyło się 28 listopada 2019 roku. Inwestycja, której wartość przekroczyła 5 mln złotych, została zrealizowana ze środków własnych miasta, przy znaczącym wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili znamienici goście – przyjaciele szkoły: Pan Jarosław Zieliński – poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk, ksiądz Wiesław Śliwczyński – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Wojciecha, Pani Ewa Beata Sidorek i Pan Łukasz Kurzyna – zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk, Pan Wiesław Stelmach – Skarbnik Miasta Suwałk, przedstawiciele radnych Rady Miejskiej Suwałk, a także służb mundurowych oraz klubów i stowarzyszeń sportowych. W uroczystości wzięła również udział Pani Alicja Kępa – kierownik projektu w firmie Panorama Obiekty Sportowe, która wykonała boiska, jak i przedstawiciele innych zakładów pracy i instytucji współpracujących ze szkołą oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Radość z całą społecznością szkolną dzielili także były dyrektor i wicedyrektorzy ZST oraz członkowie Rady Rodziców.

Pani Dyrektor Anna Musiałowicz serdecznie powitała zebranych oraz podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia, podkreślając, jak dużo determinacji, profesjonalizmu i życzliwej współpracy wymagało osiągnięcie wspólnego celu. Pani Dyrektor zaznaczyła również, jak istotną rolę w rozwoju szkolnego sportu odgrywać będzie oddany do użytku obiekt:

– Możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu z pewnością przysłuży się do podniesienia sprawności fizycznej uczniów i wesprze ich wszechstronny rozwój. Kształtowanie zdrowego stylu życia to jedno z nadrzędnych zadań wychowawczych szkoły. Motto dzisiejszej uroczystości – „Citius, altius, fortius” – niech towarzyszy młodzieży i zachęca do osiągania rekordów szybkości, wytrzymałości i siły.

Wyrazy uznania z okazji oficjalnego otwarcia zespołu boisk złożył Pan Prezydent Czesław Renkiewicz:

– Gratuluję szkole reprezentatywnego i funkcjonalnego kompleksu sportowego – infrastruktury na miarę XXI wieku, która spełnia oczekiwania i potrzeby uczniów. Jestem przekonany, że obiekt, który powstał dzięki wysiłkom Pani Dyrektor oraz całej społeczności Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, będzie tętnił sportowym życiem, niosąc młodzieży oraz lokalnej społeczności zadowolenie i satysfakcję.

Pan Poseł Jarosław Zieliński powołał się na świętego Jana Bosko, który twierdził, że sport to doskonałe narzędzie wychowawcze:

– Młodzież, z pomocą dorosłych, powinna wypełniać swój czas wieloma aktywnościami. Pozytywne doświadczenia sportowe są skutecznym lekiem na nudę i bezczynność, zgodnie z hasłem: „Boisko martwe – diabeł żywy, boisko żywe – diabeł martwy”.

Głos zabrał również absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach – Pan Wojciech Kowalewski, znany piłkarz, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji “Akademia 2012” – który zmotywował uczniów do przekraczania granic swoich możliwości i dążenia do nieustannego rozwoju:

– Życzę Wam, abyście doceniali doskonałe warunki, jakie gwarantuje wam szkoła i odważnie realizowali swoje sportowe ambicje. Niech wysiłek fizyczny i współzawodnictwo kształtują wasz charakter i będą motorem napędowym do zmiany na lepsze. Wysoko stawiajcie sobie poprzeczkę, by być coraz lepszymi ludźmi i sportowcami.

Wyjątkowe znaczenie dla społeczności szkolnej ma również list gratulacyjny od Ministra Edukacji Narodowej – Pana Dariusza Piontkowskiego, który wyraził przekonanie, że nowoczesny obiekt  będzie motywować młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu, sprzyjać integracji społecznej, a także inspirować do odkrywania sportowych pasji i talentów.

Symboliczny moment przecięcia biało-czerwonej wstęgi zainaugurował działalność długo wyczekiwanego przez przyszłych użytkowników obiektu sportowego.

Ksiądz Wiesław Śliwczyński poświęcił boiska sportowe i budynek szatni, które, w myśl słów Jana Pawła II, będą służyły młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach: „Niech sport będzie częścią poszukiwania wartości wyższych, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu – we własnych oczach i oczach innych”.

– Sport jest źródłem cnót: uważność, odpowiedzialność, solidarność, wytrwałość i pokora to cechy, które warto w sobie pielęgnować. Integralny rozwój ciała, umysłu i ducha to ideał, do którego powinniśmy dążyć – zaapelował do młodzieży ksiądz Wiesław Śliwczyński.

Iście sportowego charakteru dodało uroczystości oddanie strzałów na bramkę przez Pana Prezydenta Czesława Renkiewicza, Pan posła Jarosława Zielińskiego i księdza Wiesław Śliwczyńskiego – oby celne rzuty gości zwiastowały dobrą passę kolejnych graczy. Młodzież, korzystając z nowego kompleksu, będzie miała okazję do odnoszenia zwycięstw, a także nabywania umiejętności społecznych ważnych dla każdego, wchodzącego w dorosłość człowieka.

oprac. Magdalena Siwko