Druga wojna światowa rozpoczęta niemiecką napaścią 1 września 1939 r. była największą katastrofą w dziejach Polski. Oznaczała olbrzymie straty ludnościowe i materialne, w tym niepowetowane zniszczenia dóbr kultury.

Tradycyjnie poczet sztandarowy reprezentujący  społeczność naszej szkoły uczestniczył w miejskich uroczystościach ,  aby oddać hołd tym, którzy we wrześniu 1939 roku oddali życie, broniąc Polski.

Złożenie kwiatów i oddanie  hołdu gwarantuje pamięć i szacunek współczesnych pokoleń dla Bohaterów Września 1939 roku.