Tradycyjnie miesiąc kwiecień i maj to kumulacja uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego. Systematycznie od 25 lat, kolejne roczniki uczniów ZST reprezentują społeczność uczniowską w uroczystościach miejskich i kultywują tradycje szkolne.

W dniu 2. kwietnia uczestniczyliśmy  w uroczystej mszy w kościele św. Wojciecha i  pod pomnikiem  upamiętniającym  tragiczne zdarzenia z 1 kwietnia 1944 roku. Właśnie tego dnia w miejscu, gdzie stoi obelisk przy ulicy Sejneńskiej , Niemcy powiesili szesnastu mężczyzn. Wcześniej, w zamian za ich uwolnienie żądali ujawnienia nazwisk dowódców oddziałów Armii Krajowej.

W rocznice mordu katyńskiego na szkolnym Skwerze  Pamięci oddaliśmy hołd pomordowanym  na Wschodzie Suwalczanom. To szczególne miejsce w otoczeniu naszej szkoły na co dzień przypomina kolejnym rocznikom o Tych, którzy zapłacili cenę najwyższą za prawo do wolności i suwerenności.

W ostatni piątek kwietnia tradycyjnie odchodzący maturzyści przekazali sztandar najstarszym klasom.

Od 1998 roku kultywujemy tą tradycje, która skutecznie buduje naszą szkolną tożsamość i kreuje  nasze miejsce w środowisku lokalnym.

Święta majowe rozpoczęliśmy od uczestnictwa  w obchodach z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poczet w składzie Jakub Wojczulis, Mateusz Żukowski i Bartosz Dąbrowski uczestniczył  w mszy świętej  w intencji Narodu i Ojczyzny w konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach.  Po mszy uczestnicy obchodów przeszli do Parku Konstytucji 3 Maja, tu wystąpienia okolicznościowe i awanse żołnierzy i złożenie kwiatów pod Dębem Wolności  zakończyły obchody majowego święta.