Zawód grafika wymaga posiadania wielu umiejętności oraz wiedzy z różnych, czasem bardzo zróżnicowanych, dziedzin. Uczniowie, kształcąc się w tym kierunku, nie tylko zdobywają umiejętności posługiwania się profesjonalnymi programami, ale również ćwiczą swoją kreatywność, przy okazji poszerzając wiedzę z innych dziedzin.

Ostatnio uczniowie klas technik grafiki i poligrafii cyfrowej zdobywali wiedzę na temat Funduszy Norweskich i EOG, ich wkładu w rozwój ekonomiczny i społeczny Polski oraz państw – darczyńców tych Funduszy. Mieli możliwość „podróżowania” po Norwegii, Islandii i Lichtensteinie, zapoznania się z ich kulturą i atrakcjami turystycznymi. To wszystko odbyło się w ramach przygotowywania prac na konkurs plastyczno-cyfrowy „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”. Efekty ich pracy możecie podziwiać poniżej oraz na szkolnym Instagramie.