Dnia 10 grudnia 2019 r. w Sejnach odbyło się podsumowanie akcji “Polacy Kresowym Rodakom”. Bożonarodzeniową zbiórkę koordynowało Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.

Zgromadzone dary trafią do polskich kombatantów na Kresach, którzy często mieszkają w trudnych warunkach i mają ciężką sytuację materialną. W paczkach, oprócz prezentów, znalazły się też opłatki i życzenia świąteczne. Podarki wyjechały z Sejn na Białoruś i Litwę.

Podczas finału uroczystości naszą szkołę reprezentowali: Pan Dyrektor Artur Kuczyński, koordynator działania Małgorzata Kowalewska oraz przedstawiciele uczniów. Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż ZST zostało wyróżnione pierwszym miejscem za największe zaangażowanie w akcję – wspólnymi siłami udało się nam zorganizować aż 46 paczek. Cała społeczność szkolna otrzymała podziękowanie za aktywne włączenie się w działanie i okazane serce, na rzecz ostatnich Kombatantów z szeregów Armii Krajowej, Sybiraków oraz polskich rodzin zamieszkałych na Kresach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej Polskiej.