Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich, która powstała w 2014 roku z inicjatywy córki jej patronów, Elżbiety Moczarskiej i w tym roku zaprosiła uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach do wzięcia udziału w  konkursowym projekcie. Fundacja realizuje swoje cele, kładąc nacisk na edukację historyczną i społeczną, w szczególności poprzez kontynuację konkursu o Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego dla najlepszej książki roku, dotyczącej najnowszej historii Polski (od 1918 do współczesności) oraz ogólnopolski konkurs dla młodzieży na najlepszą książkę historyczną o historii Polski po 1918 roku.

Spotkanie Klubów w dniach 8-10 grudnia w Warszawie było finałem pracy nauczyciela opiekującego się Klubem oraz uczniów, trwającej niespełna dwa miesiące. Nie wszystkie nadesłane przez fundację książki były łatwe w odbiorze. Narracja części z nich wymagała szczególnej uwagi ze strony czytającego oraz krytycznego myślenia. W czasie klubowych spotkań  trwały rozmowy, a nawet spory. Każdy z uczniów przygotował recenzję swojej książki typowanej do nagrody. Ostatecznie, tegorocznym zwycięzcą, którego wybrała młodzież w ramach działań wszystkich Młodzieżowych Klubów Historycznych im. Kazimierza Moczarskiego okazała się pani Urszula Glensk oraz jej książka „Hirszfeldowie. Zrozumieć krew”. Laureatem „dużej nagrody”, którego poznaliśmy w czasie uroczystej gali w Pałacu Rzeczypospolitej okazała się ponownie kobieta – Olga Linkiewicz – autorka pracy naukowej pt.: „Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym”. Obie książki serdecznie polecamy, ponieważ obie dowodzą, że praca historyków jest niezwykle ważna, co potwierdzają słowa polskiej noblistki Olgi Tokarczuk: „To, jak myślimy o świecie i – co chyba ważniejsze – jak o nim opowiadamy, ma więc olbrzymie znaczenie. Coś, co się wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera. Wiedzą o tym bardzo dobrze nie tylko historycy, ale także (a może przede wszystkim) wszelkiej maści politycy i tyrani”.

Rozmowy rówieśników w Młodzieżowych Klubach Historycznych, zarówno w szkole, jak i na spotkaniu w Warszawie, pozwoliły oswoić, odczarować trudną, zagmatwaną historię, zachęciły do poznawania jej i rozumienia. Dzięki spotkaniom z laureatkami obu nagród, wizycie w redakcji „Polityki” i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, ciekawej wystawie w Domu Spotkań z Historią spotkanie to na długo zostanie w naszej pamięci i z pewnością zachęci nas do intelektualnego wyzwania w następnym roku szkolnym.

 

Opracowała: Magdalena Jaśkiewicz